Upozornění

Informace


!!!Informace!!!

Video z odvysílaného pořadu
"Kousek Nebe"

Prohlédnout videoVeškeré omluvenky hlásit Aleši Hrudíkovi na tel. 775665401 nebo na email hrudikales@seznam.cz

O Ns FC Domašín 1:0 Olešnice

FC Domašín 1:0 Olešnice

Match
3. kolo
FC Domašín 1 : 0
Olešnice
27-08-2016 17:00
 Jan Michalík 1 50"    

Toto utkn jsem za?adil do kategorie povinn vt?zstv, ale na skute?nosti a pr omluvenek bylo jasn, e to bude boj o kad m? s mlo gly. Do sestavy se vrtil dal kvalitn hr? Martin Tondr, kter oivil zlohu a podpo?il tok, druh polo?as vyst?dal Tfu na p?ed stoperu..

Sestava : Ohnoutek, kalda, Zjadin, Jelen M., Tfa, Kapar, Tondr, Hrudk A., Haek L., Michalk, Suk

St?dali : 53.min. Jelen M. Mikoka
P?ipraven : Hrudk M.

Branky : Michalk

Rozhod? : Reichl Petr, Jehli?ka Frantiek
lut karty : 0:4
Divk? : 44

V vodu t?et minuty m?l Michalk glovou p?leitost, kdy obeel t?i hr?e, ale jeho prudkou st?elu brank? reflexivn? vyrazil. Ve 12.min. po dlouhm Tondrov? autu st?lel Kapar v zklonu nad branku host. Po ?tvrt hodin? rozehrl Tfa trestn kop na zadn ty?, kde Jelen promchnul a m? v?bec nestrefil. V 22.min. st?lel Michalk pouze do bo?n st?. Po 30.minutch hry proel Tfa p?es cel h?it? a p?ed branku host. Jeho 100% glovou technickou st?elu vykrbnul hostujc brank? na roh. V 36.min. vyzkoueli host pozornost Ohnoutka v brance vysokm lobem. P?t minut p?ed p?estvkou nacentroval Tondr m? p?ed branku. Hakova st?ela bez p?pravy jenom lehce olzla ty?. V 43.min. zakon?ili host svoji akci nep?esn? mimo na branku. Po zm?n? stran v 50.min. a po dvou odrazech dopravil trochu ?astn?ji m? do st? Michalk 1:0. V 65.min. st?lel Haek L. netradi?n? pravou velmi vysoko nad branku. Z nslednho proti toku zavhal p?ed vpnem Hrudk A. a host se dostali do ance, ale po centru a nsledn st?ele hlavou m? skon?il nad na brankou. Po p?l hodin? hry druhho polo?asu vythnul Ohnoutek st?elu host na b?evno. V 35.min. nastala velmi kurizn situace, kdy Tondr p?mo z autovho vhazovn dopravil nikm nete?ovn m? do hostujc branky. Tento gl vak hlavn rozhod? neuznal. Host jsme u do konce zpasu k ni?emu nepustili a tak se mohlo oslavit prvn vt?zstv nov fotbalov sezny. Pochvalu zaslou cel mustvo, e se nenechalo vyprovokovat k nervzn h?e. Dle m? mile p?ekvapil vkon Kapara, Tfy a Tondra. Vzadu si sv tak odehrl Zjadin a v brance Ohnoutek.
v.d. Hery

Svátky
Včera : Ondřej
Dnes: Iva
Zítra Blanka
Kanonýrův koutek
Wazquezova hláška č.1

Aby ty!

Wazquezova hláška č.2

musíme přemlouvat je?

Wazquezova hláška č.3

Kdy já dal gól, tak pověsím kopky na ........

Wazquezova hláška č.4

Nebudeš ty trénovat?

Wazquezova hláška č.5

Někdo uklidil to?

Návštěvy
TOPlist
Facebook
Banner