Upozornění

Informace


!!!Informace!!!

Video z odvysílaného pořadu
"Kousek Nebe"

Prohlédnout videoVeškeré omluvenky hlásit Aleši Hrudíkovi na tel. 775665401 nebo na email hrudikales@seznam.cz

O Ns Labuť RK 3:2 FC Domašín

Labuť RK 3:2 FC Domašín

Match
Squad
4. kolo
Labuť RK 3 : 2
FC Domašín
03-09-2016 17:00
  36" 1  Jan Michalík
  50" 1  Jan Michalík

Do Slatiny, kde m Labu? domc h?it? jsme odjd?li z dalm nhradnm brank?em Honzou Vclavkem. Z d?vod? dovolench a pracovnch povinnost se n?kte? omluvili.

Sestava : Vclavek, Pr?a, Ohnoutek, Jelen M., Zjadin, Kapar, Moravec,
Tfa, Haek L., Michalk, Koch
St?dali : 70.min. Kapar kalda
P?ipraveni : Hrudk A., Suk, Hrudk M.

Branky : 2x Michalk

Rozhod? : Leimer Vclav
lut karty : 1:0
Divk? : 35

Ve 3.minut? jsme nevyuili glovou anci, kdy Haek nacentroval z lev strany m? p?mo Michalkovi na hlavu, kter zakon?il t?sn? vedle ty?ky domc branky. Po faulu za st?edovm kruhem v 11.min. rozehrli domc trestn kop a nikm nehldn voln hr? na vpn? hlavou v pohod? otev?el skre zpasu 1:0. V 26.min. po p?ihrvce Jelena, Zjadina zakon?il Michalk prudkou st?elou, kterou brank? vyrazil na roh. V 32.min. proli domc po prav stran? p?es t?i nae hr?e a centrem do druh vlny na nepokrytho hr?e, kter st?elou bez p?pravy poslal m? k ty?i Vclavkovy branky 2:0. Po nedorozum?n na obrany v 35.min. a patn p?ihrvce Jelena, kter namazal m? p?mo na nohu domcmu to?nkovi byl rzem stav 3:0. Podobnou chybu ud?lali tak domc, kdy Koch vystihnul rozehru a posunul do ulice na rozb?hnutho Michalka, kter u nem?l problm se zakon?enm 3:1. V 38.min. st?lel t?sn? vedle branky Tfa. P?ed koncem polo?asu mohli domc zvit, kdy z rohu op?t voln hr? hlavi?koval t?sn? nad b?evno na branky. V 50.min. Kapar rozehrl na Haka, kter zab?hl za domc obrnce. P?esnm centrem nael Michalka, kter z prvn placrkou umstil m? k ty?i 3:2. V 54.min. zazdil Michalk vyrovnn bombou nad branku. Z nslednho proti toku zakon?ili domc vedle. Po centru Haka v 62.min zakon?il Michalk kousek vedle branky. Hned po vyst?dn v 71.min. se kalda uvedl vybojovanm m?em na st?edu h?it? a umst?nou st?elou, kterou domc brank? s nmahou vyboxoval na roh. V 81.min. donutili domc prudkou st?elou k t?kmu zkroku Vclavka. Za minutu odvracel Moravec m? p?ed volnm hr?em i volnou brankou. V 81.min. zakon?il Michalk t?sn? vedle. Dv? minuty p?ed koncem dalm kvalitnm zkrokem udrel Vclavek nad?je na vyrovnn. V 44.min. domc poslali m? z rohu p?mo na b?evno. Po tto akci v ?ase 44:08 rozhod? ukon?il zpas, i kdy p?ed rohem upozor?oval na nastaven ?asu. V tomto utkn se ukzalo, e pot?ebujeme hlavn? prci s m?em, prvn zpracovn, po p?ihrvce se znovu nabdnout atd. Pot?ili m? ohlasy po zpase, e si n?kte? hr?i si dob?e zahrli a hlavn?, e je to bavilo. Prohrli jsme si zpas sami po hrubch chybch p?i brn?n. Doufm, e v p?tm domcm zpase potvrdme vzr?stajc formu celho tmu.
v.d. Hery

Svátky
Včera : Zina
Dnes: Ondřej
Zítra Iva
Kanonýrův koutek
Wazquezova hláška č.1

Aby ty!

Wazquezova hláška č.2

musíme přemlouvat je?

Wazquezova hláška č.3

Kdy já dal gól, tak pověsím kopky na ........

Wazquezova hláška č.4

Nebudeš ty trénovat?

Wazquezova hláška č.5

Někdo uklidil to?

Návštěvy
TOPlist
Facebook
Banner